Laenutaotlus RU

Tähelepanu ! Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud !

Laenuliik

Taotleja isiku- ja kontaktandmed

Eesnimi*
Perekonnanimi*
Isikukood*
Mobiiltelefon*
E-post*

Laenutingimused

Taotletav laenusumma
Laenulepingu pikkus
Taotleja arveldusarve nr.

Tegelik elukoht

Maakond
Linn/vald
Asula/küla
Tänav/maja/korter

Lisainfo

Tagatis

Maakond
Linn/vald
Asula/küla
Tänav/maja/korter
Kinnisasja registriosa nr.
Omaniku nimi
Omaniku isikukood

Hindamisakt on olemas 
NB! Juhul, kui Teil hindamisakti ei ole, hindab tagatisvara OÜ Eurest Fund Group´i esindaja tasuta !

OÜ Eurest Fund Group´ist sain teada
Meediakanal

TäpsustaGaranteerin käesolevas avalduses esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse.
Olen teadlik, et käesolevas avalduses valeandmete esitamise eest on krediidiandjal õigus jätta minu avaldus rahuldamata ilma täiendavalt põhjendamata või juba sõlmitud laenuleping ühepoolselt lõpetada.
Käesolevaga annan OÜ Eurest Fund Group´ile volituse töödelda taotluses esitatud andmeid laenuotsuse tegemise, laenulepingu sõlmimiseks ettevalmistamise ning haldamise eesmärgil.
Lisaks annab taotleja OÜ Eurest Fund Group´ile nõusoleku enda andmete täiendamiseks avalikest registritest, andmekogudest ning muudest seaduslikest allikatest.

Nõustun tingimustega