Taotluse ankeet

Tähelepanu! Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud!

Taotluse eesmärk

Taotleja isiku- ja
kontaktandmed

Eesnimi*
Perekonnanimi*
Isikukood*
Mobiiltelefon*
E-post*

Taotluse info

Taotletav summa
Lepingu pikkus
Taotleja arveldusarve nr.

Tegelik elukoht
 

Maakond
Linn/vald
Asula/küla
Tänav/maja/korter

Lisainfo

Tagatis
 

Maakond
Linn/vald
Asula/küla
Tänav/maja/korter
Kinnisasja registriosa nr.
Omaniku nimi
Omaniku isikukood

Hindamisakt on olemas 
NB! Juhul, kui Teil hindamisakti ei ole, hindab tagatisvara OÜ Eurest Fund Group´i esindaja tasuta!

OÜ Eurest Fund Group´ist
sain teadaTäpsustaGaranteerin käesolevas avalduses esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse.
Olen teadlik, et käesolevas avalduses valeandmete esitamise eest on OÜ Eurest Fund Group´il õigus jätta minu avaldus rahuldamata ilma täiendavalt põhjendamata või juba sõlmitud leping ühepoolselt lõpetada.
Käesolevaga annan OÜ Eurest Fund Group´ile volituse töödelda taotluses esitatud andmeid otsuse tegemise, lepingu sõlmimiseks ettevalmistamise ning haldamise eesmärgil.
Lisaks annab taotleja OÜ Eurest Fund Group´ile nõusoleku enda andmete täiendamiseks avalikest registritest, andmekogudest ning muudest seaduslikest allikatest.

Nõustun tingimustega *